Blåbärsrisets Samfällighetsförening - Styrelsen

E-postadresser
Ordförande: Lisa Lundin

Kassör: Christer Lundmark
Ledamot/sekreterare: Stefan Lundin

Adress för snigelpost
c/o Lisa Lundin
Blåkullevägen 28
907 52  UMEÅ
telefon: 090-194663