Datum Nyhet
2003-04-21 Nytt bildgalleri!
2003-02-13 Uppdaterat designen lite, samt tagit bort en del gammalt skrot... Uppdaterat kontaktuppgifter.
2001-08-11 Nya bilder i bildgalleriet
2001-08-09 LIVE WebCam avstängd...
2001-08-08 LIVE Web-Cam på årets kräftskiva.
2001-05-29 Nya länkar på barnsidan.
2001-05-28 Nya länkar på barnsidan. Uppdaterat styrelsesidan. Uppdaterat kontaktsidan. Fixat till lite skönhetsfel här och där...
2001-03-25 Länk till den interna webmailen upplagd. Under knappen historia finns nu lite tidningsartiklar att läsa. Sidan med länkar uppdaterad med en länk till webmailen.
2001-01-05 Fler länkar på länksidan aktiva.
2001-01-04 Länksidan tillverkad i version 0.95.
2001-01-03 Det rapporterades ett litet fel när man klickade på vissa bilar på panoramabilden... Det är nu fixat!
2001-01-03 Kontaktsidan uppdaterad. Alla namn finns ännu inte utlagda, utan webmaster inväntar godkännande från var och en innan några namn, telefonnummer, mailadresser, etc publiceras.
2000-01-02 Rättat ett länkfel på huvudbilden. Länkarna till respektive hus (när man klickar på bilden högst upp) ledde felaktigt till startsidan... Felet åtgärdat!
2001-01-01 Version 2 av bluehillroad.com äntligen sjösatt. Ännu är det tomt bakom många av knapparna, men gästboken och välkomstsidan är i full drift.